famiglia a fiori
famiglia a fiori
Codice Sicav Codice ISIN Nome Fondo /Comparto Data Valore quota (EUR) Prospetto/Rendiconto*

*E’ possibile scaricare il prospetto ed il rendiconto di ciascun Fondo accedendo direttamente al sito web della Società di Gestione.

AE LU0297941469 BGF-EURO BOND-D2 EUR ACC 31.98
AF LU0329592371 BGF-EUR SHRT DUR-D2 EUR 16.42
BJ LU0360477805 MORGAN ST-US GROWTH FD-Z 208.67
DJ LU1582988488 M&G LX DYNAMIC ALLOC-C EUR A 10.544
EC IE0004931386 PIMCO-EURO BD-EINS ACC 26.2
EM IE00B1JC0H05 PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC 18.56
FD LU0451950587 JAN HND HRZN EURO CO B-I2EUR 175.78
GA LU0433182507 F/E AMUNDI-INTL-IHE(C) 1941.58
GJ LU0219424131 MFS MER-EUROPEAN RES-I1 315.42
HJ LU1530898763 CPR INVEST-DYNAMIC-R EUR-ACC 149.82
IA LU0243957668 INVESCO PAN EUR HI INCOM-C 26.32
IH LU0712124089 MSIM GLBL FIXED INC O-ZH EUR 30.56
IO LU1097728445 FID FDS GL MULT AST IN-YAEH 12.45
IR LU1161085938 AMUNDI-EMER MKT BL BD-MEURC 102.41
IT LU1271725365 BLACKROCK SF EUR SEL STR-D2E 119.85
IW LU1530900684 CPR INV-GL DISRUPT OPP-REURA 230.5
JO LU1670710232 M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC 14.2725
JR LU1670724704 M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC 10.9007
JX LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI 88.23
KR LU0465917630 AXA-GLOBAL OPTIMAL INC-I EUR 178.52
KV LU0760000421 JPM LX F-EMG MKT OP-CA EUR 138.96
LA LU0141799097 NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 40.07
LB LU0351545230 NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE 20.46
LO LU1883328970 AMUNDI GLB MUL-ASSET-M2EURC 1613.1
LS IT0005362832 AMUNDI PROTEZIONE 85 5.066